Treballem per conèixer a fons la realitat de la comarca i la seva problemàtica

Què és INDIKA?

La Fundació Salut Empordà (FSE) actua, conforme a la seva missió, com un agent de salut i benestar del territori. És aquesta convicció la que l’empeny a liderar, ara fa quatre anys, la creació del Pol de Salut i Social de l’Alt Empordà, amb seu a la FSE.

Aquest pol es vol configurar, per una banda, com un punt de canvi dels paradigmes dels serveis actuals per uns altres d’integrats i centrats en la persona. I, per l’altra, com un espai de participació i punt de trobada empresarial, social, educatiu i institucional.

Fruit de la feina duta a terme fins ara, neix INDIKA, amb vocació d’observatori i amb la missió d’afavorir la generació de coneixement sobre l’impacte dels determinants socials en la salut. Busca proporcionar informació estadística de qualitat als diferents agents del territori (persones particulars, entitats, institucions o figures polítiques) amb la intenció que els sigui útil i els permeti prendre decisions estratègiques basades en dades objectives.

Aquesta informació ha de permetre orientar estratègies intersectorials i alinear els agents de salut i socials per tal de treballar de manera coordinada i donar millor resposta a les necessitats de salut de la població.

El projecte compta amb la col·laboració de la Universitat de Girona a través del Grup de Recerca en Econometria i Salut (GRECS), l’Ajuntament de Figueres i el Consell Comarcal de l’Alt Empordà. Neix amb el suport del Fons Europeu de Desenvolupament Regional FEDER en el marc del projecte «Girona, regió saludable» (Projecte Europeu de Col·laboració Territorial, PECT), en el qual també participen la Diputació de Girona, el Dipsalut i l’IdibGi.

 


Objectius

La Fundació Salut Empordà vol coresponsabilitzar-se de la millora de la salut de la seva població de referència amb la resta d’agents del territori. En aquest sentit, per tal de generar coneixement en l’evolució dels determinants socials i el seu impacte en la salut, impulsa una nova iniciativa destinada a seguir aprofundint en el coneixement adquirit i en la formulació/precisió/operativització d’aquestes actuacions, tant intersectorials com d’articulació d’estratègies sanitàries i socials.

Aquestes estratègies es desenvoluparan amb una visió d’atenció centrada en la persona, de manera que es tinguin en compte totes les seves necessitats, i a partir de les diferents dimensions: biopsicosocials, físiques, psicològiques i d’entorn. És per això que, ja que progressivament es disposa de més informació, més sistematitzada i amb una major freqüència de revisió i actualització, es planteja disposar d’eines que permetin seguir monitoritzant i avaluant la situació del territori de la comarca de l’Alt Empordà i del municipi de Figueres.

INDIKA també es coordinarà amb altres iniciatives que s’impulsaran a nivell de Girona amb l’eix de Regió Saludable.

Col·lecció INDIKA

La finalitat d’INDIKA i de la seva col·lecció d’informes és analitzar diferents paràmetres del territori en clau d’observatori per posar en context documents posteriors més específics sobre salut i àmbit social i els seus condicionants, tot plegat en sintonia amb la resta d’informació generada per l’Observatori de la demarcació de Girona.

La publicació Indicadors Clau de l’Alt Empordà 2022 presenta una selecció de dades estadístiques sobre l’Alt Empordà i la província de Girona. L’objectiu del document és proporcionar un conjunt de representacions de dades intuïtives, clares i concises sobre alguns dels indicadors disponibles de l’Alt Empordà amb la intenció d’aportar una mirada estratègica de l’estat actual de la comarca. Aquesta publicació segueix la línia del document Key Figures on Europe de l’EUROSTAT.

La publicació està dividida en tres capítols:

  • El primer, titulat «Persones i població», presenta informació relacionada amb la demografia, la salut poblacional i l’estructura de la força de treball.
  • El segon, anomenat «Economia i negocis», se centra en l’estructura econòmica, els canvis en l’estructura del valor afegit, el PIB i la taxa de variació, entre d’altres.
  • I, finalment, el tercer capítol, «Entorn i recursos naturals», agrupa un conjunt d’indicadors relacionats amb aquest àmbit com són el consum d’energia o la generació de residus municipals.

Podeu consultar el document en PDF: CATALÀ / CASTELLÀ / ANGLÈS / FRANCÈS

Edició 2021

 

Podeu consultar les quatre versions del document en PDF:

Edició 2020

 

Podeu consultar les tres versions del document en PDF:

DOI 10.48334/l9109-5826-6199-l

Dades Sanitàries

Dades de l’any 2020, Fundació Salut Empordà: Assistència, Atenció a l’Usuari i Medi Ambient 

 

Podeu consultar el document en PDF en aquest enllaç.

 

Altres estudis i informes

Relacionats amb la pandèmia de la COVID-19*

*veure també l’apartat d’Infografies

 

 

 

  • Brote infeccioso en una escuela rural de Cataluña al inicio de la pandemia de la COVID-19. Inespecificidad y confusión de síntomas. Autors: Núria Roig Fort, Pilar Villalobos Arévalo, Pere Plaja Roman, Alicia Cabacas García, Daniel Costa Coto y Paula Gassiot Cordomí. Consulteu l’estudi. DOI: 10.48334/q2940-0230-2283-v

 

Indicadors de la comarca

Infografies

Any 2022

 

Principals causes de mortalitat (Fundació Salut Empordà, any 2021)

 

 

La Covid-19 entre els professionals de la FSE (març del 2020 – abril del 2022)

 

Dades d’infecció per coronavirus a l’Alt Empordà (de l’1/3/2020 al 20/3/2022)

 

Pacients Crònics Complexos, febrer 2022

Any 2021


Principals causes de mortalitat, any 2020

 


Dades d’infecció per coronavirus a l’Alt Empordà, octubre de 2021. Comparativa amb Girona i Catalunya

 


Dades d’infecció per coronavirus a l’Alt Empordà, juny de 2021. Comparativa amb Girona i Catalunya

 


Un any de la Covid-19 a l’Alt Empordà (del 09/03/2020 al 09/03/2021)

 


La natalitat a l’Alt Empordà – març de 2021

 

 

Any 2020


Parts a l’Alt Empordà segons nacionalitat 2015-2019

Més informació:  Taula de parts_2015-2019


Incidència de la COVID-19 a l’Alt Empordà – juny de 2020

Any 2019


Demografia


Pacients crònics complexos per municipis

 


Pacients crònics complexos per ABS

Contacte

    Podeu posar-vos en contacte amb nosaltres omplint aquest formulari: